Naskoolgeldbetaling 2017


1.   Naskoolgelde vir enkelkind    R820
2.   Naskoolgelde vir tweede kind    R820 (R1640)
3.   Naskoolgelde vir derde kind    R820 (R2460)


  • Naskoolgeld is vooruitbetaalbaar teen die 7de van elke maand.
  • GEEN subsidie word toegestaan nie.