Die volgende Buitemuurse aktiwiteite word by die Kleuterskool aangebied:


  • Maandae - Monkey Nastix
  • Dinsdae - Mini Movers (Freestyle)
  • Woensdae - Rugga Rugby & Sporty Girls
  • Donderdae - Art kloppies & Mini Movers (Ballet)
  • Vrydae -  Rekenaar & Kyrios 4 kids


NB: ONS AANVAAR GEEN KONTANT VIR DIE BUITEMUURSE AKTIWITEITE NIE, ALLES MOET ASB ELEKTRONIES OORBETAAL WORD!