2017 - Skoolgelde

GRAAD 1 - 7

1.  Skoolgelde vir enkelkind     R1050
2.  Skoolgelde vir tweede kind     R1050 (R2100) 
3.  Skoolgelde vir derde kind     R420 (R2520) 

  • Skoolgeld is vooruit betaalbaar teen die 7de van elke maand.
  • Inskrywingsdeposito beloop R1050 vir elke kind en is nou reeds betaalbaar.
  • Indien volle skoolgelde vir 2017 voor of op 31 Maart betaal is, sal een maand se skoolgeld as korting aan die ouer toegestaan word.
  • Aansoek vir subsidie moet reeds voor einde Februarie 2017 ingedien wees (al die stawende dokumentasie moet aan die aansoek vasgeheg wees).

NASKOOLGELDBETALING

1.  Naskoolgelde vir enkelkind     R820 
2.  Naskoolgelde vir tweedekind     R820 (R1640) 
3.  Naskoolgelde vir derdekind     R820 (R2460) 

  • Naskoolgeld is vooruitbetaalbaar teen die 7de van elke maand.
  • GEEN subsidie word toegestaan nie.