Inligting oor ons skooldrag

Ons het by U nog net samewerking ondervind oor ons leerlinge se skooldrag. BAIE DANKIE daarvoor.

By die lees van die prospektus sal U merk dat die personeel inskerping van die fyner puntjies van die skooldrag beoog. As ‘n opvoedkundige inrigting is ons idee om die algemene voorkoms van die leerlinge te verfyn omdat:

 • Ons daardeur die goeie naam van die skool verder wil uitbou.
 • Dit samehoringheidsgevoel en trots vir die skool by die leerlinge kweek.
 • Dit opvoedkundige waarde het.
 • Ons wil graag die volgende aanmoedig: * Die merke van leerlinge se klere. * Name, adresse en telefoon nommers binne-in die skooltas.
 • Leweransiers: The Peephole 011 892 4060, Pandors in Elsburg is nie amptelike leweansier nie.

DRA VAN SKOOLDRAG

 • Die dra van die voorgeskrewe skooldrag is verpligtend vir seuns en dogters en daar word van die leerlinge verwag om die skooldrag nie net skool toe aan te trek nie, maar om dit ook te dra tydens skooluitstappies, opvoedkundige toere en skoolfunksies,

AMPTELIKE SOMERSDRAG

 • DOGTERS: Blou geruite romp en geruite skoolhemp met wapen op die sak met by passende skoolbroekie (koningsblou). Lang blou skoolkouse. Swart skoolskoene en blou skooltrui.
 • SEUNS: Blou kort broek en geruite skoolhemp met wapen op die sak. Blou skoolkouse en swart skoolskoene.

AMPTELIKE WINTERSDRAG

 • DOGTERS: Grys skoollangbroek, wit hemp en das, kort blou skoolkouse of lang kouse. Swart skoolskoene. Formele skoolbaadjie (GR4-7). Dik skoolwintersbaadjie (gestoffeer/"padded") (GR1-7). Blou skooltrui.
 • SEUNS: Wit hemp (lang of kortmou) en skooldas. Grys langbroek met blou skoolkouse. Swart skoolskoene. Dik skoolwintersbaadjie (gestoffeer/"padded") (GR1-7). Blou skooltrui. Formele skoolbaadjie (GR4-7).

SPORTSDRAG

 • Indien ‘n leerling die skool verteenwoordig in ‘n sportsoort, moet hy/sy in die skool se sprotsdrag geklee wees, wat by die leweransier beskikbaar is. U sal per brief, deur die sportorganiseerder en hoof onderteken, in kennis gestel word wat verwag word.

LEIERSDRAG

 • Leiers dra elke dag reg deur die jaar ‘n baadjie (winter en somer).

VRYDAG DRAG

 • SOMER: Kortbroek met sport T-hemp of skool sweetpak.
 • WINTER: Skoolsweetpak met sport T-hemp en sportstekkies.

PROVINSIALE DRAG

 • Mag slegs die laaste Vrydag van elke maand gedra word.

DRA VAN EREKLERE

 • GRAAD 1 - 3: Kan erekleure, volle erekleure asook swart erebaadjie verwerf in die Grondleggingsfase. Let wel: Hulle is slegs geregtig op die dra van ‘n blou baadjie en blou lurix wapen (erewapen) in hierdie fase. Leerlinge kan dus slegs gewone eredrag dra tot aan die einde van graad 3.
 • GRAAD 4 - 7: Kan erekleure, volle erekleure asook swart erebaadjie verwerf en is geregtig op die dra van al die vorme van erekleure. 
 • Gewone Erekleure: (Blou baadjie met blou luri wapen)
 • 3 Balkies (enige soort balkies gekombineer)
 • Volle Erekleure: (Bloubaadjie, blou lurix wapen en wit en swart koord)
 • 6 Balkies (enige soort balkies gekombineer)
 • Provinsiale kleure (binne skoolverband)
 • Swart Erekleure: (Swart baadjie, swart lurix wapen en blou en wit koord) word gedra deur leerlinge wat vir die 3de keer volle erekleure verwerf.
 • Alle leiers is geregtig op die dra van swart lurix wapen (erewapen) by hul blou baadjie. (Hulle verwerf dit wanneer hul as leiers gekies word.)
 • Hoofleiers is geregtig om die dra van n swart baadjie met swart lurix wapen (erewapen) met die bou en wit koord. Hoofseun en Hoofdogter dra koord om die voorarm.