Koskas vir behoeftige leerlinge

 

Laerskool Elspark het 'n koskas by die skool waaruit ons vir die leerlinge en hul gesinne voedsel verskaf vir naweke en vakansies.  

Ons vra dat leerlinge asseblief sal deelneem aan ons BRING-'N-BLIK-PROJEK op Vrydae. Indien u bereid is om enige nie-bederfbare kos (bv. blikkies, badbenodighede, ens.) te skenk, stuur dit asb na u kind se registeronderwyser. Maak asb. 'n verskil in iemand se lewe!!!!!!