Ons Skoolhoof

 Mnr. Fred Gericke 
  

E-pos 
   
   hoof@lselspark.co.za 

Tel:  
   
   (011) 893 2024 / 5 
     (Sekretaresse: Judith van Zyl)