Visie - Totale dinamiese groeie en ontwikkeling

By die kleuterskool maak ons die visie ons eie om sodoende elke kleuter tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel en voor te berei vir Graad 1.

 

Laerskool Elspark se Pre-primêre departement bied U...

  1. Veiligheid en sekuriteit.
  2. Eie speelarea, klaskamers en toilette.
  3. Rekenaarsentrum met perseptuele en skryfvaardigheidsprogramme.
  4. Musieksentrum vir vaslegging van musiekkonsepte.
  5. Opvoedkundige uitstappies.
  6. Opvoedkundige hulpdienste by skool (in skoolure).
  • opvoedkundige sielkundige
  • arbeidsterapeut
  • spelterepeut
  • spraakterapeut

7.  Laerskool Elspark beskik oor n Naskoolsentrum wat ook na die kleuters omsien vanaf 13:00 - 17:30

Gedagte vir die week...


Spreuke 23:12

"Gee aandag aan wat Ek jou voorskryf, luister goed na wat Ek jou leer."